Natural Computing Algorithms

Författare
Anthony. Brabazon
(Anthony Brabazon, Michael O'Neill, Seán McGarraghy.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer 2015 Tyskland, Berlin, Heidelberg XX, 554 sidor. 164 illus., 22 illus. in color. online resource. 978-3-662-43631-8
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg X, 202p. 62 illus., 25 illus. in color. digital. 978-3-642-23336-4
Springer Berlin Heidelberg 2010 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-13950-5
Springer Berlin Heidelberg 2009 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-540-95974-8
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Berlin, Heidelberg v.: digital 978-3-540-77477-8