Nature based strategies for urban and building sustainability

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier - Health Sciences Div 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 390 sidor 15.3 cm 978-0-12-812150-4