Naturens återkomst - om shamanism och frigörelse

Författare
Jörgen I. Eriksson
(Jörgen I Eriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrshaman 2009 Sverige, Upplands Väsby 60 sidor. 22 cm 978-91-975054-8-2