Naturens magi och mångfald

Författare
Iiris Lappalainen
(Text: Iiris Lappalainen översättning till svenska: Christel Nyman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöministeriet 1996 Finland, Helsingfors 23 sidor. : kuv., kartt. 30 cm