Naturgeografisk dokumentation av former och processer längs väg 98, Kiruna-Riksgränsen

Författare
Barbro Gretener
(Barbro Gretener, Eva Renfalk, Lennart Strömquist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNV 1981 Sverige, Solna 99 sidor. : ill., kart., tab. 91-7590-055-6