Naturguide för Herrljunga kommun

Författare
Malin Samuelsson
(Text, foto, illustrationer: Malin Samuelsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljö- och Hälsoskyddskontoret 1995 Sverige, Herrljunga 37 sidor.