Naturinventering i Nässjö kommun, F-län - aug. 1974-juni 1975

Författare
Ingemar Hjorth
(Ingemar Hjorth och Leif Bjelm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetsgruppen för översiktlig naturinventering och naturvårdsplanering inom Nässjö kommun 1979 Sverige, Nässjö 41, [ca 140] sidor. (var. pag.) : kart. 30 cm