Naturkunskap A+, Medan jorden snurrar

NYHET! Naturkunskap Ämnet naturkunskap bjuder på många spännande utmaningar för såväl lärare, läroboksförfattare som elever. För majoriteten av eleverna handlar det om att på några tiotal lektioner behandla miljö- och resursfrågor på ett mera moget och överskådligt sätt än vad man kanske kunnat göra på grundskolan. På samhällsprogrammet erbjuder ämnet dessutom en möjlighet att nå fördjupade kunskaper och hitta intressanta vinklingar och samband inom ett ämnesområde som en del av eleverna egentligen valt bort. Med vår nya naturkunskapsserie Medan Jorden snurrar hoppas vi kunna ge lärare och elever ett kraftfullt verktyg inte bara för att nå kursplanens mål utan dessutom till att skapa attityder och intressen som håller sig kvar efter skoltiden. Text och illustrationer är engagerande och inriktade på att klargöra sammanhang. Miljö- och resurstänkande löper som en röd tråd genom böckerna. En stark strävan har varit att dra nytta av de möjligheter som ämnet erbjuder till integration mellan olika avsnitt. Böckerna karaktäriseras av ett aktuellt och intresseväckande stoffurval och är skrivna av aktiva och erfarna naturkunskapslärare. Och den som bläddrat i en av dessa vackra böcker lägger den ogärna ifrån sig! Naturkunskap A Elever kan ha svårt att bli godkända i naturkunskap A. Det är kanske vanligast på program med yrkesämnen. Grundboken Medan Jorden snurrar/Naturkunskap A gör det lättare att klara kursen. Här görs ämnet begripligt och intressant genom att fakta och samband presenteras på ett enkelt och välstrukturerat sätt. Varje avsnitt behandlas på sitt eget uppslag, som avslutas med elevuppgifter. Dessa kan också leda utanför läroboken. I tillhörande lärarpärm finns många förslag till hur kursen kan breddas. Naturkunskap A+ Elevgrupper som sedan ska fortsätta med kurs B kanske önskar sig en mera utförlig framställning av kurs A. Den nya Medan Jorden snurrar/ Naturkunskap A+ är inte bara något tjockare än vår andra A-bok, den har också mera text på sidorna och i vissa kapitel en något annorlunda uppläggning. Framställningen har en viss nivåuppdelning, något som underlättar användningen i heterogena klasser. Naturkunskap B B-kursen presenteras här på ett liknande sätt som A-kursen i Medan Jorden snurrar/ Naturkunskap A+. Aktuella fakta och samband görs begripliga utifrån moderna utgångspunkter. Naturkunskap A+B På samhällsvetenskapsprogrammet passar läroboken Medan Jorden snurrar/ Naturkunskap A+B. Den har samma uppläggning som böckerna A+ och B, men täcker båda kurserna. Därigenom möjliggörs en friare planering, och eleverna upplever ett starkare sammanhang mellan kursmomenten från A- och B-kursen. Lärarpärmar Lärarpärmarna till Medan Jorden snurrar kurs A respektive B innehåller kopieringsunderlag till laborationer och exkursioner, stordiaunderlag, förslag till bredvidläsning och fördjupning, metodiska tips m m.

Författare
Kerstin Svanfeldt
(Kerstin Svanfeldt, Monica Svensson teckningar speciellt för denna bok: Martin Gradén och Airi Iliste.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Ljungföretagen 2004 Sverige, Stockholm, Örebro 128 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 978-91-27-61389-8
Natur och kultur, Ljung 2003 Sverige, Stockholm, Örebro 360 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm
Natur och kultur, Elander Gotab 2001 Sverige, Stockholm, Stockholm Ca 200 sidor. med var. pag. ill. 32 cm
Natur och kultur, Ljung 2000 Sverige, Stockholm, Örebro 120 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm