Naturlära för folkskolan 3, Fysiska och kemiska företeelser samt himlakropparna

Författare
Hjalmar Berg
(Hjalmar Berg & Anders Lindén)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1916 Sverige, Stockholm 255 sidor.