Naturliga fiender i jordbrukslandskapet

Författare
Barbara Ekbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 1996 Sverige, Uppsala 4 sidor. : ill.
Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet 1996 Sverige, Uppsala 4 sidor.