Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur

Författare
Barbara Ekbom
(Text: Barbara Ekbom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 1997 Sverige, Uppsala 1 onlineresurs (4 sidor) illustrationer
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan