Naturvårdsinventering i Junsele och Fjällsjö kommuner, Västernorrlands län

Författare
Erling Lindström
(Erling Lindström & Lennart Strömquist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Uppsala 26 sidor. 32 kart- och bildbil; ill.