Navigation 1, Arbetsbok för skärgårdsskepparen : undervisningskort 722 : "System A"

Författare
Sten Ramberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1980 Sverige, Stockholm [4], 67 sidor. : ill., kart. 30 cm 91-85536-29-6