Navigation 1, Arbetsbok för skärgårdsskepparen : undervisningskort 931 : "System A"

Författare
Sten Ramberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1980 Sverige, Stockholm [4], 60 sidor. : ill. 30 cm