Navigation 2, Arbetsbok för kustskepparen : "System A" Uv72

Författare
Sten Ramberg
(Henrik Breide, Sten Ramberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1984 Sverige, Stockholm 96 sidor. : ill.
Båtägarskolan 1982 Sverige, Stockholm 95 sidor. : ill. 30 cm 91-85536-30-X