Navigation 3, Högsjöskeppare. Astronomisk navigation, tidvatten m. m

Författare
Sten Ramberg
(Henrik Breide)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Båtägarskolan 1978 Sverige, Stockholm 252 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-85536-10-5