Necopia

Originaltitel
Necopia
Författare
K. J. Larsson
(KJ Larsson.)
Genre
Roman, Romaner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wela, Publit distributör, Holmberg 2015 Sverige, Enskede, Stockholm, Malmö 146 sidor. 21 cm 978-91-87711-33-6
Wela Förlag 2015 Sverige 978-91-87711-34-3
Saga Egmont nnnn 146 sidor. 978-87-26-71125-7