Negotiating public services in the Congo - state, society and governance

Författare
(Edited by Tom De Herdt and Kristof Titeca.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ZED Books LTD 2019 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, London 244 pages 978-1-78699-400-4, 978-1-78699-399-1