Nell

Författare
Mary Ann Evans
(Suomentanut Kaarina Jaatinen)
Genre
Roman
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karisto 1995 Finland, Hämeenlinna 297 sidor. 22 cm 951-23-3495-X