Nelly Sachs

Författare
Olof Lagercrantz
(Olof Lagercrantz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Lund s. 6-7