Neonatal dermatology

Författare
Lawrence M. Solomon
(Lawrence M. Solomon, Nancy B. Esterly.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saunders 1973 USA, Philadelphia 214 sidor. ill.