Nervsystem och invärtes sjukdom

Författare
Erik Ask-Upmark
(Erik Ask-Upmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. Bokförl. (Bonnier, Bonnier 1966 Sverige, Stockholm, Stockholm 324 sidor. ill.