Network analysis for technology

Författare
Curtis D. Johnson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan cop. 1984 USA, New York 354 sidor. 0-02-361050-6