Network analysis of the automotive industry - a case study of Sandvik Coromants̓ customer relationships

Författare
Johanna Arwidsson
(Johanna Arwidsson, Niklas Andersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2002 Sverige, Göteborg iv, 123, x ill.