Neurologi - för sjuksköterskor och sjukgymnaster

Författare
Gunnar Wohlfart
(Gunnar Wohlfart och Anna Lisa Ruthér)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1961 Sverige, Stockholm 157 sidor. : ill.