New Champion 5, Korsorden

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren gjorda av Jan-Åke Persson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning, Exakta print 2016 Sverige, Stockholm, Malmö 32 sidor 30 cm