New Champion 5 Sångerna på cd

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2006 Sverige 15 cm 978-91-622-6859-6