New Swedish books - spring 2014

Författare
Maria Ehrenberg
(Texts: Maria Ehrenberg, Per Israelson translations: Nichola Smalley, Anna Tebelius.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Arts Council cop. 2014 Sverige, Stockholm 63 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan