New Swedish books - autumn 2018

Författare
(Texts: Martina Lowden, Markus Pedersen, Stina Otterberg, Per Israelson translations: Anna Tebelius, Annie Prime.)
Genre
Bibliografier, Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Arts Council 2018 Sverige, Stockholm 80 sidor illustrationer 30 cm