New What's Up? 6, Lärarens ljudfiler (mp3)

Författare
Jörgen Gustafsson
(Jörgen Gustafsson, Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2020 Sverige 978-91-523-5767-5