New What´s up? 4, Facit

Författare
Maria Göransson
(Maria Göransson, Agneta Hjälm, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning, Exakta Print 2018 Sverige, Stockholm, Malmö 21 sidor 24 cm 978-91-523-5418-6