New Champion 5 Sångerna (mp3)

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren, Jan-Åke Persson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2018 Sverige 978-91-523-3295-5
Sanoma utbildning, Exakta print 2016 Sverige, Stockholm, Malmö 32 sidor 30 cm
Sanoma utbildning 2013 Sverige, Stockholm 111 sidor. : ill. 24 cm
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2008 Sverige, Stockholm D. 5. Textboken: 1 CD-R 4 3/4 tum
Bonnier utbildning, Alfa print 2006 Sverige, Stockholm, Sundbyberg 111 sidor. färgill. 24 cm 978-91-622-6853-4