New heaven, new earth - the visionary experience in literature

Författare
Joyce Carol Oates
(Joyce Carol Oates.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gollancz 1976 Storbritannien, London 307 sidor.
Fawcett Crest cop. 1974 USA, New York 286 sidor.
Vanguard cop. 1974 USA, New York 307 sidor.