New lives for old

Författare
Yngve Tidman
(Yngve Tidman, Tullia von Sydow, Sven Thiberg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. inst., Kugelberg 1969 Sverige, Stockholm, Stockholm 30 sidor. ill.