New or noteworthy Annonaceae from tropical America

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1948 Sverige, Stockholm 19,(1)s.,4 pl.-bl.