New preclinical strategies for characterization and development of anticancer drugs

Författare
Henning Karlsson
(Henning Karlsson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis 2017 Sverige, Uppsala 59 sidor. 978-91-513-0101-3
Acta Universitatis Upsaliensis 2017 Sverige, Uppsala 59