New trends and developments in sports medicine

Författare
(Vincent DiStefano and Frederick C. Balduini, guest editors)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saunders 1993 USA, Philadelphia 171 sidor. : ill.