Nickel, krom och andra mineralämnen

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 11 sidor. 91-7714-202-0
Statens livsmedelsverk 2010 Sverige, Uppsala 11 sidor. 91-7714-202-0
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 13 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 16 sidor. 91-7714-090-7
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 12 sidor. 91-7714-046-X