Nickel, krom och andra mineralämnen - förekomst i livsmedel : problem för nickelallergikern och kromallergikern

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text av Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg, efter en tidigare broschyr utarbetad av Jan Dich och Wulf Becker.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 13 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 16 sidor. 91-7714-090-7
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 12 sidor. 91-7714-046-X
Statens livsmedelsverk 1992 Sverige, Uppsala 9 sidor.