Niels Finsen, 15. Dec. 1860 - 24. Sept.1904 - En saga om Daad

Författare
Anker Aggebo
(Af Anker Aggebo)
Genre
Biografi
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nyt Nordisk Forlag 1940 Danmark, Kjøbenhavn 288 sidor., ill.