Nietzsches "Zarathustra" als moderne Tragödie

Författare
Winfried Happ
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lang 1984 Tyskland, Frankfurt am Main iv, 187 sidor. 3-8204-8007-2