Nils Johansson - utställning 3 - 21 april 1965

Författare
Nils Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Färg och form 1965 Sverige, Stockholm [2] sidor.
God konst 1964 Sverige, Göteborg 1 vik.
Galerie Æsthetica 1957 Sverige, Stockholm 1 vik.