Nina Ericson - 950326 - 950517

Genom Nina Ericssons känsliga bilder får vi möta det spontana och naturliga barnet. Hon fångar upp de ögonblick som vi vuxna så ofta möter men så sällan uppfattar.

Författare
Nina Östman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Museum Anna Nordlander 1995 Sverige, Skellefteå [4] sidor.
Alfabeta 1991 Sverige, Stockholm, Storbritannien 80 sidor. ill. 21 cm