Nio pjäser på Unga Klara

Nio pjäser som speglar Unga Klaras utveckling.

Urval och efterord: Suzanne Osten

"Mitt urval - nio pjäser av de 75 uppsättningar som spelats på Unga Klara åren 1975-2009 - bygger på mina möten med texter kring ett barndomsbegrepp där jag har försökt ringa in den svenska samtiden"

Författare
(Suzanne Osten, urval och efterord.)
Genre
Bok, Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Themis, Scandbook 2009 Sverige, Stockholm, Falun 572 sidor. ill. 22 cm 978-91-976787-7-3