Nitrat och grönsaker

Författare
Torsten Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv., Inst. för trädgårdsvetenskap, Avd. för köksväxtodling 1983 Sverige, Alnarp 29 sidor.