Nitrat och nitrit i grund- respektive konsumtionsvatten - orsaker till förekomst samt deras toxiska verkan på organismen

Författare
Bertil Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Umeå 24 sidor. : ill.