Nitrater - verkningsmekanism, effekter och klinik

Författare
Karl-Erik Karlberg
(Karl-Erik Karlberg & Olof Nyquist)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pharmacia 1994 Sverige, Stockholm 15 sidor.