Nitride precipitation in chromium-alloyed PM steels - a literature review

Författare
Ola Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för metallforskning 2000 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill.