Njutningslysten

Författare
Gabriele D'Annunzio
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1902 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Bonnier 1902 Sverige, Stockholm 384 sidor.