Nobility, Faith and Masculinity in the Order of Malta, C.1580-c.1700

Författare
Emanuel Buttigieg
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Continuum 2011 Storbritannien, London xvii, 317 sidor. ill. 978-1-4411-0343-7, 1-4411-0343-0